BEZPŁATNA GAZETA

Docieramy do tysięcy czytelników Chwaszczyna, Tuchomia i okolic

Aktualne wydanieREKLAMA

Najważniejsze informacje

Publikujemy materiały z portalu Chwaszczyno.pl oraz specjalnie przygotowywana dla papierowego wydania

Nakład 2300 egzemplarzy

Docieramy do tysięcy czytelników
w wydaniu drukowanym jak i w Internecie

Precyzyjna reklama

Gazeta dostarczana jest do skrzynek pocztowych większości domów w Chwaszczynie i Tuchomiu oraz do sklepów.

Nasza misja

Zdajemy sobie sprawę, że w naszej miejscowości nie wszyscy mają dostęp do sieci Internet. Nasze pismo ma tę lukę informacyjną uzupełniać. Staramy się publikować to, co według nas jest ważne. Gazeta jest oparta o artykuły pisane specjalnie do gazety jak i publikowane na portalu Chwaszczyno.pl.

Chcemy docierać do jak największej liczby mieszkańców, w związku z tym gazeta jest bezpłatna. Koszty druku i utrzymania pokrywamy z reklam.

Osoby zainteresowane zamieszczeniem reklamy prosimy o kontakt.

Kontakt z redakcją

Zadzwoń lub napisz e-mail

+48 790 477 868

reklama@chwaszczyno.pl

Formularz kontaktowy

zgoda